Kinh nghiệm Các bước đơn giản để lập mẫu tờ khai thuế thu nhập...

Các bước đơn giản để lập mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1001

Làm thế nào để quyết toán thuế TNDN, lập mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp nhanh và hoàn chỉnh nhất? Mời bạn đọc bài viết sau đây nhé.

Trình tự lập mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp gồm những bước nào?

Lập mẫu tờ khai quyết toán thuế TNDN trên phần mềm HTKK

Sau đây là mẫu lập tờ khai quyết toán thuế TNDN trên HTKK theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC (Sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC). Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo 151/2014/TT-BTC.

Khi thực hiện làm tờ khai quyết toán trên phần mềm HTKK thì các bạn thực hiện theo những bước sau đây: Mở phần mềm HTKK. Tiếp theo chọn thuế TNDN. Cuối cùng chọn quyết toán TNDN năm (03/TNDN). Sau đó phần mềm sẽ hiển thị ra bảng chọn kỳ tính thuế.

Tiến hành chọn:

  • Năm quyết toán.
  • Chọn phụ lục kê khai: Chúng ta cần chọn 2 phụ lục cơ bản dành cho ngành sản xuất kinh doanh. Thông thường là: 03-1A/TNDN kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất, 03-2A/TNDN chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lưu ý: Chọn 03-2A khi năm nay DN lãi và có số lỗ của các năm trước được chuyển. Sau khi chọn xong thì nhấn đồng ý, phần mềm sẽ tự động xuất hiện ra giao diện của tờ khai quyết toán.

Trình tự thực hiện tờ khai quyết toán

Bước 1: Hoàn thiện phụ lục 03-1A/TNDN trước để phần mềm tự động tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu A1 trên tờ khai quyết toán.

Bước 2: Làm tờ khai quyết toán 03/TNDN.

  • Cần điều chỉnh tăng giảm tổng lợi nhuận trước thuế ở các chỉ tiêu từ B1 – B14 nếu có. Quan tâm nhất đến chỉ tiêu B4 – Các khoản chi phí không được trừ.
  • Xác định thu nhập tính thuế tại chỉ tiêu C4 là âm hay dương.

+ Trường hợp C4 âm thì năm nay doanh nghiệp không phải nộp thuế. Chỉ cần quan tâm thêm chỉ tiêu [E1] – Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh – Đã tạm nộp trong năm – Nếu trong năm ở các quý đã tạm tính ra số tiền phải nộp và đã mang số tiền đó đi nộp thì chỉ cần đưa số tiền đó vào E1.

+ Trường hợp C4 như dương, có thu nhập tính thuế dương thì:

Lưu ý:

  • Nếu các năm trước doanh nghiệp có số lỗ chưa chuyển hết trong 5 năm gần nhất thì cần thực hiện chuyển lỗ – Việc chuyển lỗ sẽ được thực hiện thông qua phụ lục 03-2A/TNDN để đưa số liệu lên chỉ tiêu C3.
  • Nếu không có số lỗ được chuyển hoặc chuyển lỗ xong mà vẫn có lãi tức là C4 vẫn dương thì hãy đưa giá trị dương ở C4 – Thu nhập tính thuế đó vào C7/C8/C9 theo mức thuế suất mà công ty đang áp dụng. Sẽ ra số tiền thuế TNDN phải nộp xuất hiện tại chỉ tiêu G. Cuối cùng hoàn thiện chỉ tiêu E1.

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN bao gồm những gì?

Trình tự lập mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp gồm những bước nào?

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN có rất nhiều khoản mục cần phải lưu ý, phải chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ để khi quyết toán không gặp phải những tình huống trục trặc. Bộ hồ sơ quyết toán thuế TNDN hiện nay bao gồm đầy đủ những danh mục được liệt kê ngay sau đây:

  • Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm thông tư 151/2014/TT-BTC.
  • Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định của doanh nghiệp. Bao gồm thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.
  • Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế):

* Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03/1A/TNDN. Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ.

* Mẫu số /03/1B/TNDN dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng.

* Mẫu số 03/1C/TNDN dành cho người nộp thuế là các công ty chứng khoán. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Bài viết trên đã tóm tắt đầy đủ các thông tin về quyết toán thuế TNDN, mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu như bạn đang thắc mắc hay không rõ về vấn đề trên. Có thể tham khảo bài viết để rút ra được cho mình những kinh nghiệm quý báu nhất. Từ đó có thể quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhanh chóng hơn.

Xem thêm

Lộ trình áp dụng IFRS ở Việt Nam: Những mốc thời gian cần lưu ý

Hướng dẫn hạch toán trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

Mách bạn cách xác định giá phí hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua