Kinh nghiệm Lệ phí trước bạ: Khái niệm, đối tượng và thời gian nộp

Lệ phí trước bạ: Khái niệm, đối tượng và thời gian nộp

249

Bạn sẽ phải đóng Lệ phí trước bạ khi mua ô tô, xe máy hoặc trong quá trình làm Sổ đỏ. Nhưng không phải ai cũng hiểu hết về lệ phí trước bạ. Để tìm hiểu tất cả những thông tin về loại phí này, hãy theo dõi những nội dung dưới đây nhé.

Lệ phí trước bạ: Khái niệm, đối tượng và thời gian nộp

Khái niệm về lệ phí trước bạ

Trong Khoản 2 Điều 3 Luật Phí và lệ phí 2015 đã quy định về khái niệm lệ phí trước bạ như sau:

Lệ phí trước bạ được xem như khoản lệ phí đã được cơ quan quy định cho các cá nhân, tổ chức phải nộp. Khi đối tượng đó đang được cơ quan Nhà nước cung cấp dịch vụ công. Sử dụng để phục vụ cho công việc quản lý Nhà nước đã được quy định rõ trong danh mục lệ phí ban hàng kèm theo điều Luật này.

Đối tượng nào phải chịu lệ phí trước bạ?

Những đối tượng phải chị lệ phí trước bạ đã được quy định rõ ở trong Điều 2 Nghị định 140/2016/NĐ-CP hướng dẫn bởi Điều 2 Thông tư 301/2016/TT-BTC. Bao gồm những đối tượng như sau:

Đối tượng nhà đất phải chịu phí trước bạ

Đối với đối tượng nhà, sẽ bao gồm có nhà dùng để ở, nhà sử dụng để làm việc hoặc nhà sử dụng cho những mục đích khác.

Đối với đối tượng đất, bao gồm: Những loại đất thuộc vào đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật đất đai. Những mảnh đất này thuộc trong quyền quản lý của các hộ gia đình, cá nhân hay tổ chức.

Lưu ý: đối với những mảnh đất này, không phân biệt đã xây dựng công trình, nhà ở hay chưa.

Các loại súng phải chịu lệ phí trước bạ

Các loại súng bao gồm súng sử dụng để săn, sử dụng để tập luyện thi đấu, thể dục thể thao phải chịu mức phí này.

Các loại tàu

Khi mua tàu, bạn sẽ phải chịu loại phí này. Bao gồm các loại tàu như tàu thủy, các loại sà lan, ca nô hoặc tàu kéo sẽ phải nộp phí trước bạ.

Các loại thuyền

Bao gồm tất cả các loại thuyền được sử dụng hiện nay. Lưu ý, đối với thuyền, cần phải thuộc vào dạng đã được đăng ký về quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước.

Các loại tàu bay

Xe mô tô

Bao gồm các loại xe mô tô hai bánh, ba bánh và những loại xe tương tự. Lưu ý, những loại xe này cần phải được đăng ký biển số xe theo quy định của nhà nước.

Xe ô tô

Lệ phí trước bạ: Khái niệm, đối tượng và thời gian nộp

Những loại xe ô tô, các loại sơ mi rơ mooc được kéo bởi các loại ô tô khác. Lưu ý, những loại xe này đều phải được cơ quan Nhà nước gắn biển.

Vỏ, tổng thành máy của tàu thủy hay tổng thành khung. Bao gồm cả các sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy hoặc thuyền thuộc loại phải đăng ký; Hay các loại tàu bay, xe máy, ô tô, rơ moóc. Hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô. Tất cả những tài sản này phải được cơ quan nhà nước cấp giấy phép quyền sử dụng hoặc sở hữu.

Thời gian nộp lệ phí trước bạ

Những đối tượng có sử dụng tài sản, sở hữu tài sản thuộc đối tượng chịu mức phí trước bạ. Cần nộp lệ phí theo quy định trong Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

  • Những có sở hữu tài sản thuộc đối tượng này cần phải nộp phí trước khi đăng ký quyền sở hữu tài sản đối với cơ quan nhà nước.
  • Những có sở hữu tài sản thuộc đối tượng này cần phải nộp phí trước khi đăng ký quyền sử dụng tài sản đối với cơ quan nhà nước. Những trường hợp được miễn sẽ không phải tuân theo quy định này.

Như vậy, khoản phí trước bạ này, người sở hữu, sử dụng tài sản. Sẽ phải tiến hành nộp cho cơ quan Thuế trước khi tiến hành đăng ký thủ tục sử dụng, sở hữu tài san của mình. Trừ những trường hợp được miễn. Những đối tượng phải nộp này cần tuân thủ đúng quy định về thời gian nộp để đảm bảo mình không vi phạm pháp luật.

Xem thêm:

Bảo hiểm thất nghiệp 2020: Làm thế nào để được hưởng nhanh nhất?

Bảo hiểm y tế số 4: Mức hưởng và đối tượng được hưởng

Đóng BHXH tự nguyện trong bao lâu thì được nhận lương hưu?