Nổi bật 2 Tải về mẫu Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn...

Tải về mẫu Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

2161

Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành là mẫu bản báo cáo của chủ đầu tư về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi phí dự án khi dự án hoàn thành. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành.

1. Chi phí đầu tư dự án là gì?

Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Đây là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án. Dự toán được duyệt và hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt. Hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật.

2. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác:

  • Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư;
  • Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán. Chi tiết theo cơ cấu (bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và các khoản chi phí khác);
  • Chi phí thiệt hại trong quá trình đầu tư;
  • Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản;
  • Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.

3. Biểu mẫu báo cáo quyết toán:

  • Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/QTDA kèm theo Thông tư này.
  • Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có), dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 03, 07, 08/QTDA kèm theo Thông tư này.

4. Nơi nhận báo cáo quyết toán:

Cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán; cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư (nếu có); cơ quan kiểm soát cho vay, kiểm soát thanh toán để xác nhận số vốn đã kiểm soát cho vay, kiểm soát thanh toán đối với dự án.

Mời bạn đọc tải về mẫu Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về ngay mẫu Giấy nộp tiền vào tài khoản mới nhất

Tải về miễn phí mẫu Giấy biên nhận tiền đầy đủ nhất

Tải về miễn phí mẫu file Excel in hóa đơn GTGT cực nhanh