Kinh nghiệm So sánh sự khác biệt giữa tài chính và kế toán trong...

So sánh sự khác biệt giữa tài chính và kế toán trong doanh nghiệp

1652
So sánh sự khác biệt giữa tài chính và kế toán trong doanh nghiệp

Tài chính và kế toán là hai lĩnh vực riêng biệt trong doanh nghiệp. Tuy nhiên rất nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa hai lĩnh vực này. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu sự khác biệt giữa tài chính và kế toán trong doanh nghiệp.

So sánh sự khác biệt giữa tài chính và kế toán trong doanh nghiệp

Kế toán và tài chính là hai hình thức quản lý tiền của hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Nhưng chúng được sử dụng với 2 mục đích hoàn toàn khác nhau. Ta có thể thấy, kế toán là một phần của tài chính và tài chính có phạm vi rộng hơn bao hàm kế toán.

1. Phạm vi

 • Kế toán tập trung hơn vào các sự kiện kinh tế đã xảy ra trong quá khứ.
 • Tài chính thì tập trung vào dự báo những sự kiện kinh tế có khả năng xảy ra trong tương lại.

2. Chức năng

 • Kế toán phản ánh lại những nghiệp vụ đã xảy ra trong quá khứ. Sản phẩm cuối cùng của kế toán là các báo cáo như bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ.
 • Tài chính phân tích các hoạt động trước đây và dự báo tương lai của doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ như tìm kiếm nguồn đầu tư, dự báo nhu cầu sử dụng vốn…

3. Mục đích

 • Mục đích của kế toán là thu thập và trình bày lại những hoạt động đã xảy ra của doanh nghiệp. Nó liên tục cung cấp dữ liệu về tình hình hoạt động của doanh nghiệp đến nhà quản lý và những người có nhu cầu nhằm mục đích giúp họ nắm bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Mục đích của tài chính là thiết lập các chiến lược tài chính, dự báo và tư vấn cho nhà quản lý những rủi ro có thể xảy ra, những nhu cầu tài chính trong tương lai để họ cân nhắc những quyết định của mình.

4. Đối tượng sử dụng thông tin

 • Đối tượng sử dụng thông tin của kế toán là những nhà quản lý, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế…
 • Đối tượng sử dụng thông tin của tài chính chỉ là những nhà quản lý doanh nghiệp.

5. Đặc điểm của thông tin

 • Thông tin của kế toán là những nghiệp vụ đã xảy ra của chính doanh nghiệp.
 • Còn thông tin của tài chính là từ thị trường, doanh nghiệp tương tự nhằm dự báo những sự kiện có thể xảy ra với chính doanh nghiệp mình.

6. Hệ thống xác định quỹ

 • Trong kế toán, hệ thống của việc xác định quỹ; đó là, thu nhập và chi phí, dựa trên hệ thống tích lũy. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm bán hàng chứ không phải lúc thu về. Chi phí được ghi nhận ngay khi phát sinh chứ không phải khi thanh toán.
 • Trong tài chính, hệ thống xác định quỹ được dựa trên vòng quay của tiền mặt. Doanh thu được ghi nhận trong quá trình nhận tiền mặt thực tế theo dòng chảy vào của tiền mặt và các khoản chi phí được ghi nhận khi thanh toán thực sự được thực hiện như trong dòng chảy ra của tiền mặt.

Như vậy, bài viết trên đã chỉ ra những điểm khác biệt giữa tài chính và kế toán. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu được sự khác biệt được hai lĩnh vực này. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Những nguyên tắc mà kế toán thuế cần lưu ý khi thanh tra thuế

Những nơi cung cấp Kiến thức kế toán không thể bỏ qua cho người mới

Kế toán quản trị nắm giữ vai trò như thế nào trong doanh nghiệp hiện nay?

Những công việc kế toán cần phải làm trong một doanh nghiệp

Con đường để trở thành một kế toán trưởng chuyên nghiệp