Nổi bật 2 Tải về mẫu Kế hoạch tham gia chứng kiến kiểm kê

Tải về mẫu Kế hoạch tham gia chứng kiến kiểm kê

1452
Warehouse worker using hand scanner in warehouse

Chứng kiếm kiểm kê là thủ tục kiểm toán quan trọng mỗi khi kết thúc kỳ kế toán. Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với bạn đọc mẫu kế hoạch tham gia chứng kiến kiểm kê.

Phần I: Thông tin khách hàng

Tại phần này cần tìm hiểu rõ những thông tin cơ bản về khách hàng như tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, hoạt động kinh doanh chính…

Phần II: Thời gian, địa điểm dự kiến thực hiện

Cần lên kế hoạch chi tiết những địa điểm cần kiểm kê, thời gian dự kiến kiểm kê tại từng địa điểm, nhân sự tham gia kiểm kê tại từng địa điểm.

Phần III: Chương trình tham gia kiểm kê dự kiến

Cần thiết kế chi tiết chương trình tham gia kiểm kê dự kiến trước, trong và sau khi kiểm kê.

Những mục tiêu, công việc, tài liệu cần thu thập cơ bản như:

  • Xem xét công tác bảo quản HTK của đơn vị, ghi nhận hiện trạng HTK của đơn vị.
  • Ghi nhận xây dựng cơ bản dở dang, sản phẩm dở dang đã được tính toán và ghi nhận như thế nào.
  • Ghi nhận những quy định đối với HTK, TSCĐ và CCDC hư hỏng hay dưới tiêu chuẩn cần thanh lý.
  • Xác nhận các hàng hoá nhập xuất và di chuyển trong đơn vị trong thời gian kiểm kê.
  • Ghi chép số khoá sổ hay chi tiết của chứng từ trước và sau thời điểm khoá sổ.
  • Xem xét, ghi nhận hàng đang chuyển
  • Quan sát tình trạng của HTK, TSCĐ và CCDC, điều tra và ghi nhận danh sách HTK, TSCĐ và CCDC hư hỏng hay không đủ tiêu chuẩn.
  • Đối chiếu số kiểm đếm của khách hàng với danh sách HTK, thẻ kho, TSCĐ và CCDC, thẻ TSCĐ và CCDC
  • Bảo đảm rằng chỉ có những khoản mục đã được kiểm đếm có trong danh sáchHTK, TSCĐ và CCDC

Mời bạn đọc tải về mẫu kế hoạch tham gia chứng kiến kiểm kê TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu file Excel tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng

Tải về mẫu báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình bằng Excel

Tải về mẫu công văn đề nghị giảm, ân hạn thuế TNDN phải nộp

Cách sử dụng công cụ Themes để chỉnh màu sắc, font chữ trong Excel

3 Biểu mẫu (file Word) về kế toán áp dụng từ 01/7/2020, tải về ngay nhé!