Kinh nghiệm Mời bạn đọc tải về mẫu D03-TS – Danh sách người chỉ...

Mời bạn đọc tải về mẫu D03-TS – Danh sách người chỉ tham gia BHTY

378

Đối với những người lao động chỉ tham gia bảo hiểm y tế, sẽ cần sử dụng đến mẫu D03-TS này đê đảm bảo được hưởng các chế độ của mình. 

Mời bạn đọc tải về mẫu D03-TS – Danh sách người chỉ tham gia BHTY

Cách lập mẫu D03-TS cho người tham gia BHYT

 • Phần đối tượng tham gia: Sẽ ghi ra loại đối tượng tham gia BHYT. Có thể là người nghèo, người có công hay đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi.
 • Lương cơ sở: Ghi rõ ràng mức tiề lương cơ sở trong quá trình lao động. Mứ lương được Nhà nước quy định ở trong thời điểm lập danh sách lao động.

Đối với phần chỉ tiêu theo cột

 • Cột A: Người dùng sẽ ghi số thứ tự từ nhỏ cho đến lớn. Với các mục như sau: Tăng người tham gia, tăng mức tiền lương, trợ cấp. Giảm người tham gia, giảm mức tiền lương và giảm trợ cấp.
 • Cột B: Ghi rõ ràng thông tin về họ tên của người tham gia BHYT.

Những doanh nghiệp mà có số lượng người lao động tham gia BHYT quá nhiều. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể yêu cầu phân nhóm đối tượng ra để có thể thuận lợi trong việc tiếp nhận cũng như trả thẻ BHYT cho người lao động. Bên phía cơ quan Bảo hiểm cần phải hướng dẫn các doanh nghiệp trong quá trình lập danh sách cấp thẻ.

Đối với cột B, sẽ tiến hành tachs các nhóm dựa trên mã trực thuộc đơn vị.

 • Cột 1: Ghi rõ ràng mã số bảo hiểm của người tham gia
 • Cột 2: Ghi rõ ràng ngày tháng năm sinh. Phải trùng với trong chứng minh thư và ở trong hộ chiếu.
 • Cột 3: Nếu đối tượng tham gia là nữ, tích dấu x, đối tượng tham gia là nam sẽ để trống.
 • Cột 4: Ghi rõ địa điểm đăng ký khám chữa bệnh ban đầu dựa trên hướng dẫn của cơ quan BHYT.
 • Cột 5: Ghi sổ và ngày thu của biên lai thu tiền đối với người tham gia Bảo hiểm.
 • Cột 6: Ghi rõ ngày biên lai thu tiền hoặc ngày mà văn bản được phê duyệt

Các mục dành cho các đối tượng

 • Cột 7: Ghi rõ tiền lương hoặc các khoản tiền trợ cấp, số tiền đóng của người lao động.
 • Đối với người được ngân sách nhà nước đóng hộ: Những người này sẽ không cần ghi số liệu
 • Đối với người lao động: Ghi tiền lương của mình vào để làm căn cứ đóng
 • Đối với những người được hưởng lương hưu hoặc được hưởng trợ cấp mất sức lao động. Chỉ cần ghi khoản tiền lương hưu và tiền trợ cấp mất sức lao động.
 • Những người lao động đã được đơn vị báo giảm khi đủ điều kiện nghỉ hưởng chế độ. Sẽ để trống và đợi đến khi có quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí của bên cơ quan BHXH. Lúc này sẽ ghi vào trong đơn mứcd tiền lương hưu theo quy định.
 • Người được trợ cấp thất nghiệp: Ghi mức hưởng trợ cấp
 • Người hưởng chê độ thai sản: Ghi tiền lương của tháng liền kề trước khi nghỉ thai sản.
 • Người tham gia BHYT quy mô hộ gia đình: Ghi toàn bộ số tiền mà người tham gia đóng.
 • Cột 8: Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Sẽ ghi tỷ lệ phần traw3m ngân sách nhà nước hỗ trợ
 • Cột 9: Ghi số tháng mà thẻ BHYT có giá trị sử dụng
 • Cột 10: Ghi ngày mà thẻ BHYT bắt đầu có giá trị sử dụng
 • Cột 11: Ghi chú một số nội dung bổ sung

Những chỉ tiêu hàng ngang

 • Tăng: Thứ tự người tham gia bảo hiểm y tế và tiền lương
 • Giảm: Thứ tự giảm người tham gia bảo hiểm và tiền lương.

Tải về mẫu D03-TS TẠI ĐÂY

Xem thêm:

Tải về quyết định bổ nhiệm nhân sự dùng cho mọi chức vụ

Tải về Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN

Tải về Quyết định 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực BCTC

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mời tải về mẫu Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân