Kinh nghiệm Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và những quy định cần nắm...

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và những quy định cần nắm rõ

192
Two confident business man shaking hands during a meeting in the office, success, dealing, greeting and partner concept

Khi doanh nghiệp đang hoạt động dưới hình thức loại hình này, nhưng lại muốn chuyển đổi qua loại hình khác. Doanh nghiệp cần phải thực hiện bước chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Và trong quá trình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sẽ có một số những quy định cần phải nắm rõ.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và những quy định cần nắm rõ

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần

Phương thức chuyển đổi

 • Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần nhưng lại không huy động thêm bất cứ tổ chức, cá nhân nào góp vốn vào. Doanh nghiệp cũ sẽ không bán phần góp vốn cho tổ chức, cá nhân khác.
 • Khi chuyển đổi qua Công ty Cổ phần bằng cách huy động góp vốn từ những tổ chức, cá nhân khác.
 • Chuyển đổi qua Công ty Cổ phần bằng cách đem một phần vốn góp bán cho những tổ chức, cá nhân khác.

Thủ tục cho việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Bên phía công ty sẽ phải đến đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Đăng ký với cơ quan ĐKKD trong khoảng thời hạn 10 ngày. Bắt đầu tính kể từ ngày chuyển đổi.
 • Trong khoảng thời gian bắt đầu từ 5 ngày làm việc. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ cấp lại giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp cho công ty. Tính ể từ ngày mà cơ quan nhận được hồ sơ.
 • Công ty sẽ chuyển đổi toàn bộ những lợi ích hợp pháp. Bên cạnh đó cũng phải chịu các khoản nợ. Bao gồm cả các khoản nợ thuế, các khoản hợp đồng lao động. Cùng những nghĩa vụ khác có liên quan đến công ty được chuyển đổi.
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và những quy định cần nắm rõ

Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành công ty TNHH MTV

Phương thức chuyển đổi

 • Khi có một cổ đông trong công ty nhận chuyển nhượng lại toàn bộ các cổ phần. Các phần góp vốn tương ứng của toàn bộ những cổ đông còn lại
 • Có một tổ chức hoặc 1 cá nhân không phải là cổ đông. Nhận chuyển nhượng cho doanh nghiệp toàn bộ số cổ phần của tất cả các cổ đông ở trong công ty.
 • Trong công ty sẽ chỉ còn lại một cổ đông trong khoảng thời gian vượt quá yêu cầu số lượng tối thiểu.

Thủ tục thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Chuyển nhượng góp vốn đầu tư cổ phần. Đối với phần góp vốn sẽ được thực hiện dựa theo giá trị trường. Còn việc định giá, công ty sẽ định giá dựa trên phương pháp tài sản, dòng tiền chiết khấu hoặc dựa trên phương pháp khác.
 • Kể từ ngày công ty bắt đầu thực hiện chuyển nhượng cổ phần 15 ngày. Công ty sẽ gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi ở cơ quan đăng kí doanh nghiệp.
 • Công ty chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ những lợi ích và các quyền hợp pháp. Công ty sẽ chịu toàn bộ về những khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế và cả hợp đồng lao động.

Chuyển đổi mô hình công ty cổ phần sang Công ty TNHH 2 TV trở lên

Phương thức chuyển đổi loại hình công ty

 • Chuyển đổi công ty nhưng lại không huy động thêm cổ phần. Không huy động chuyển nhượng cổ phần sang những tổ chức, cá nhân khác.
 • Chuyển đổi hình thức bằng cách huy động thêm vốn từ các tổ chức, cá nhân khác.
 • Chuyển đổi công ty bằng cách chuyển nhượng một phần, hoặc chuyển nhượng toàn bộ cho những tổ chức và những cá nhân khác.

Thủ tục của việc chuyển đổi doanh nghiệp

 • Kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi, công ty cần phải đăng ký chuyển đổi công ty với cơ quan đăng ký doanh nghiệp.
 • Kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp. Kể từ thời gian 5 ngày làm việc, bên cơ quan ĐKDN sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi chuyển đổi xong, bên phía công ty chuyển đổi sẽ được kế thừa toàn bộ những quyền lợi và cả lợi ích hợp pháp. Bên cạnh đó cũng cần phải chịu toàn bộ trách nhiệm về các khoản nợ. Bao gồm cả những khoản nợ thuế, những khoản hợp đồng lao động. Và cả toàn bộ những nghĩa vụ khác của công ty khi được chuyển đổi.
 • Khi đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký kể từ 7 ngày. Cơ quan cần phải thông báo đến cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo đúng quy định.
 • Cập nhật ngày về tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Xem thêm: 

Đã nghỉ hưu nhưng tiếp tục đi làm tại doanh nghiệp có cần đóng BHXH?

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi bị thanh tra bảo hiểm thai sản?

Những khó khăn khi làm kế toán trong doanh nghiệp bất động sản

Khái niệm và công dụng của phiếu kế toán trong doanh nghiệp

Những đối tượng nào được ký hợp đồng lao động trong doanh nghiệp?