Kinh nghiệm Kê khai hóa đơn đầu vào – đầu ra bị bỏ sót...

Kê khai hóa đơn đầu vào – đầu ra bị bỏ sót như thế nào?

348
Kê khai hóa đơn đầu vào – đầu ra bị bỏ sót như thế nào?

Trong nhiều trường hợp khi kiểm tra lại, doanh nghiệp sẽ phát hiện ra mình còn có một số hóa đơn bị bỏ sót lại. Những hóa đơn này doanh nghiệp không thể bỏ đi mà phải thực hiện kê khai hóa đơn. Vậy quá trình kê khai những hóa đơn bị bỏ sót như thế nào?

Kê khai hóa đơn đầu vào – đầu ra bị bỏ sót như thế nào?

Những quy định về kê khai hóa đơn bị bỏ sót

Quy định trong Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2012/QH13

Trong Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2012/QH13 đã quy định rõ về việc kê khai hóa đơn đầu vào – đầu ra bị bỏ sót như sau:

  • Đối với khoản thuế giá trị gia tăng. Nếu như khoản thuế này phát sinh ở trong tháng được kê khai nào, khấu trừ trong quá trình xác định số thuế phải nộp của chính tháng đó.
  • Nếu như doanh nghiệp phát hiện ra số thuế giá trị gia tăng đầu vào trong quá trình thực hiện kê khai có sai sót. Như vậy, doanh nghiệp sẽ có thể thực hiện kê khai và khấu trừ bổ sung. Yêu cầu trước thời điểm mà cơ quan thuế tiến hành kiểm tra thuế. Hoặc thanh tra thuế tại chính trụ sở người nộp thuế.

Quy định trong Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

Kê khai hóa đơn đầu vào – đầu ra bị bỏ sót như thế nào?

Trong Thông tư này quy định như sau:

  • Đối với trường hợp mà doanh nghiệp bán hàng hóa, được tính ở thời điểm chuyển giao về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng mặt hàng đó đối với người mua hàng. Trong trường hợp này sẽ không phân biệt giao dịch đã thu được tiền về hay chưa.
  • Đối với cung ứng dịch vụ, được tính trong thời điểm hoàn thành xong vấn đề cung ứng dịch vụ. Hoặc được tính ở trong thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ. Trong trường hợp này cũng sẽ không tính đã thu được tiền từ việc cung ứng hay chưa.
  • Đối với thuế giá trị gia tăng, khi nó phát sinh ở trong kỳ nào, sẽ được kê khai và khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp ở trong kì đó. Trong trường hợp này không phân biệt nó đã được xuất dùng hay chưa hay vẫn đang được để ở trong kho.
  • Nếu như doanh nghiệp phát hiện ra số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót. Sẽ không được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi bên cơ quan thuế có thẩm quyền công bố về quyết định kiểm tra.

Hướng dẫn kê khai hóa đơn bị bỏ sót trong doanh nghiệp

Cách kê khai hóa đơn đầu ra khi bị bỏ sót

Đối với hóa đơn đầu ra khi xuất bán, phát sinh ở trong kỳ nào. Hóa đơn đó sẽ được thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh để tính thuế phát sinh hóa đơn đúng như trong quy định.

Ví dụ: Trong tháng 8/2020 Công ty Cổ phần MISA đã phát hiện ra một hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra ở trong thời điểm tháng 6/2020 bị bỏ sót và nó chưa được kê khai. Như vậy, công ty CP MISA cần phải thực hiện kê khai bổ sung và điều chỉnh lại tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng 6/2020. Lưu ý, công ty sẽ không được kê khai ở trong tờ khai thuế của tháng 10/2020.

Như vậy có thể thấy, đối với những hóa đơn đầu ra khi bị bỏ sót. Doanh nghiệp cần phải kê khai bổ sung vào trong chính kỳ phát sinh của hóa đơn đó.

Cách kê khai hóa đơn đầu vào khi bị bỏ sót

  • Đối với thời điểm mà doanh nghiệp phát hiện ra hóa đơn bị bỏ sót. Xem xét hóa đơn bỏ sót phát sinh ở trong kỳ nào sẽ thực hiện kê khai khấu trừ ở trong chính kỳ tính thuế phát hiện ra hóa đơn bị bỏ sót. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải đảm bảo trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền. Đã ra quyết định về việc kiểm tra thuế, thanh tra thuế ở trong trụ sở của người nộp thuế.

Ví dụ

Ở trong thời điểm tháng 8/2020. Công ty Cổ phần MISA phát hiện ra một hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào bị bỏ sót. Hóa đơn đầu vào này được phát sinh từ tháng 2/2019. Như vậy, doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai vào trong “Mục I –hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” ở trên tờ khai thuế 01/GTGT của tháng 7/2020. Hoặc cũng có thể tiến hành khai thuế vào trong tháng 8/2020.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải thực hiện khai thuế trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về việc kiểm tra và thanh tra thuế.

Xem thêm: 

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT trong từng lĩnh vực khác nhau thế nào?

Mời tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Tải về Văn bản hợp nhất thông tư xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Hóa đơn tài chính gồm những loại và hình thức như thế nào?

Muốn thay đổi tên công ty trên hóa đơn cần phải làm gì?