Kế hoạch và Báo cáo Báo cáo tài chính Làm sai Báo cáo tài chính có bị phạt và phải nộp...

Làm sai Báo cáo tài chính có bị phạt và phải nộp lại không?

1497
Không thiếu những trường hợp làm sai báo cáo tài chính (BCTC). Khi đó, doanh nghiệp có được làm lại không và có bị phạt hay không?

Lập báo cáo tài chính là công việc khó, đòi hỏi mất nhiều thời gian cho việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán. Không thiếu những trường hợp làm sai báo cáo tài chính (BCTC). Khi đó, doanh nghiệp có được làm lại không và có bị phạt hay không?

Báo cáo tài chính làm sai có bị phạt và phải nộp lại không?

Báo cáo tài chính làm sai có bị nộp lại hay không?

Khi doanh nghiệp làm báo cáo tài chính, nếu như làm sai, việc phải làm lại báo cáo hoàn toàn hợp lí. Điều này vừa giúp cho doanh nghiệp làm đúng luật. Bên cạnh đó nó cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp phản ánh được đúng tình hình kinh doanh của mình.

Theo trong thông tư 156/2013/TT-BTC tại điều 10, khoản 5. Vấn đề về kê khai và bổ sung hồ sơ kê khai thuế. Cụ thể như sau:

 • Sau khi đã hết hạn nộp hồ sơ kê khai thuế đúng như quy định. Bên phía nộp thuế mới phát hiện ra hồ sơ khai thuế đã nộp của mình có sai sót. Như vậy trong trường hợp này, bên phía khai thuế sẽ được phép bổ sung thêm tờ khai thuế.
 • Hồ sơ khai thuế của bên doanh nghiệp cần phải được nộp cho cơ quan thuế. Có thể nộp trong bất cứ ngày làm việc nào. Và việc nộp thuế này sẽ không phải phụ thuộc vào thời gian nộp thuế của những lần tiếp theo. Tuy nhiên, bên phía doanh nghiệp cần lưu ý. Phải tiến hành nộp thuế trước thời điểm mà bên phía cơ quan thuế có công bố về quyết định kiểm tra.

Những nội dung phải nộp lại

Khi phát hiện làm sai BCTC, bên phía doanh nghiệp phải nộp lại và bao gồm có những nội dung như sau:

 • Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp
 • Bảng cân đối tài khoản doanh nghiệp
 • Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Báo cáo về lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp
 • Thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp

Những nội dung mà doanh nghiệp không được nộp lại

Báo cáo tài chính làm sai có bị phạt và phải nộp lại không?

Khi làm sai báo cáo tài chính, có một số những nội dung mà doanh nghiệp không được nộp lại. Thay vào đó sẽ nộp tờ khai điều chỉnh. Bao gồm những nội dung như sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với tờ khai quyết toán này, kế toán viên cần phải nộp tờ khai thể hiện nội dung làm tăng hoặc làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ không được phép nộp lại. Thay vào đó, bên phía doanh nghiệp chỉ được nộp bổ sung tờ khai này. Bên cạnh đó, trong tờ khai sẽ có sự điều chỉnh về tiền lương và cả tiền thuế thu nhập cá nhân.

Báo cáo tài chính làm sai có bị phạt hay không?

Một số những trường hợp làm sai báo cáo tài chính

 • Khi nộp BCTC làm sai nhưng BCTC lại không làm ảnh hưởng đến số thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp. Như vậy, khi nộp lại BCTC cho bên cơ quan thuế, doanh nghiệp sẽ không bị phạt.
 • Trường hợp khi nộp BCTC mà bên doanh nghiệp lại có số thuế TNCN đã nộp thừa. Như vậy số tiền đã nộp thừa này sẽ được giữ lại để trừ vào những lần nộp tiền lần sau của doanh nghiệp.
 • Trường hợp mà doanh nghiệp nộp BCTC nhưng lại có thể phát sinh về số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp này doanh nghiệp sẽ phải tự nộp tiền thêm và tự tính tiền nộp phạt chậm. Số tiền nộp chậm này sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Một số mức phạt khi lập sai BCTC

 • Lập BCTC nhưng không có đầy đủ nội dung. Hoặc trong BCTC lại không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng. Hành vi này bị xử phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.
 • Lập BCTC nhưng không có đầy đủ các loại báo cáo. Áp dụng mẫu BCTC khác không đúng chuẩn mực. Hành vi này sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.
 • Lập BCTC nhưng không đúng theo quy định. Lập với số liệu không đúng như ở trên chuẩn mực và chế độ kế toán. Hành vi này bị xử phạt hành chính từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.
 • Giả mạo BCTC và trong BCTC có khai man số liệu. Hoặc thỏa thuận để ép buộc người khác giả mạo BCTC. Hành vi này xử phạt từ 40 triệu đến 50 triệu đồng.

Xem thêm: 

Tải về Quyết định 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực BCTC

Các mức phạt với hành vi vi phạm quy định về lập, trình bày, nộp và công khai BCTC

Tải về Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất

Hướng dẫn lập bộ BCTC theo Thông tư 200/2014/TT-BTC trên phần mềm HTKK

Những bước cơ bản phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp