Quy định Bảo Hiểm Có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần để...

Có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần để về hưu sớm?

249

Người lao động khi muốn được hưởng lương hưu cần phải đóng đủ số năm theo quy định. Trong trường hợp mà người lao động muốn về hưu sớm, thì có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 1 lần không?

Người lao động có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 1 lần để về hưu sớm?

Những điều kiện để người lao động được nghỉ hưu sớm

Theo Điều 187 Bộ luật Lao động năm 2012 về BHXH, người lao động có thể đảm bảo hết về điều kiện về thời gian đóng đủ bảo hiểm xã hội theo quy định. Những người này sẽ được hưởng lương hưu, theo quy định nam phải đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Trường hợp mà người lao động đã đóng BHXH ít nhất 20 năm có thể được nghỉ hưu ở những độ tuổi thấp hơn. Cụ thể một trong những trường hợp như sau:

+ Những người lao động bị suy giảm khả năng lao động

+ Những người lao động làm các công việc nặng nhọc và độc hại, nguy hiểm đến sức khỏe. Những người lao động làm những công việc đặc biệt nặng nhọc và độc hại, nguy hiểm đến sức khỏe

+ Lao động nam có đủ độ tuổi từ 55 tuổi cho đến 60 tuổi, lao động nữ có độ tuổi từ 50 tuổi cho đến 55 tuổi mà có đủ 15 năm làm những công việc hoặc làm những nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Hoặc những người này có đủ thời gian làm những công việc cực kì nặng nhọc và độc hại. Hoặc trong trường hợp người lao động đã có đủ thời gian 15 năm làm việc ở những địa điểm có khoản phụ cấp khu vực 0,7 trở lên.

+ Những người lao động đã có đủ 50 tuổi cho đến 55 tuổi, đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Trong đó yêu cầu người lao động cần phải có đủ 15 năm làm công việc khai thác than ở trong hầm lò.

Người lao động có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 1 lần để về hưu sớm?

+ Những người lao động không may bị nhiễm HIV vì rủi ro hoặc do tai nạn nghề nghiệp.

+ Người lao động làm việc ở những vùng sâu, vùng sao hoặc những vùng biên giới hải đảo.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động

Đối với những người lao động đang trong tình trạng bị suy giảm khả năng lao động. Ở trong Điều 55 của Luật BHXH đã ghi rõ, nếu người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên sẽ được nghỉ hưu sớm. Cụ thể trong một số những trường hợp như sau:

  • Người lao động bị suy giảm khả năng lao động ở mức 61% trở lên. Áp dụng đối với loa động nam có đủ độ tuổi từ 55, lao động nữa có đủ độ tuổi từ 50.
  • Người lao động bị suy giảm khả năng lao động ở mức 81% trở lên. Áp dụng đối với lao động nam có độ tuổi từ 50 tuổi, lao động nữ có độ tuổi từ 45 tuổi.
  • Những người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Người này cần phải có đủ 15 năm làm việc trong nghề. Hoặc người này trước đó phải làm những công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm.

Kết luận

Khi người lao động muốn được về hưu trước tuổi, cần bắt buộc phải tham gia BHXH ít nhất 20 năm. Bên cạnh đó, người lao động cũng cần đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu và điện kiện đã nêu trên.

Có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần để về hưu sớm hay không?

Một số những hình thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 1 lần đã quy định như sau:

  • Đóng BHXH hằng tháng
  • Đóng BHXH 3 tháng một lần
  • Đóng BHXH 6 tháng một lần
  • Đóng BHXH 12 tháng một lần
  • Đóng BHXH cho nhiều năm một lần nhưng một lần không được vượt quá 5 năm
  • Đóng BHXH 1 lần cho những năm mà người lao động còn đóng thiếu. Chỉ áp dụng đối với những người tham gia BHXH có đủ điều kiện về độ tuổi về hưu. Tuy nhiên, thời gian đóng BHXH còn thiếu cho người lao động không được vượt quá 10 năm. Như vậy người lao động mới được đóng đủ 20 năm để có thể được hưởng lương hưu.

Ngoài ra, để có thể được về hưu sớm, người lao động phải đóng ít nhất 20 năm BHXH và bị suy giảm khả năng lao động

Xem thêm: 

Sử dụng lao động đã nghỉ hưu có phải đóng BHXH và BHTN?

Đã nghỉ hưu nhưng tiếp tục đi làm tại doanh nghiệp có cần đóng BHXH?

NLĐ cần lưu ý 6 điểm trên giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng BHXH

Tải về Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc

Hướng dẫn đóng BHXH cho lao động mùa vụ năm 2020