Nổi bật 2 Đây là những trường hợp không được khấu trừ thuế giá trị...

Đây là những trường hợp không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng

319
không được khấu trừ thuế

Xác định số thuế doanh nghiệp phải nộp dựa trên cơ sở số thuế đầu ra trừ đi thuế đầu vào, gọi là khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tuy nhiên, không phải toàn bộ các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh đều được khấu trừ thuế GTGT. Vậy những trường hợp nào không được khấu trừ thuế GTGT?

Tổng hợp những trường hợp không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Một số lỗi về hóa đơn không được khấu trừ thuế GTGT

Quy định trong khoản 15 Điều 14 Thông tư 219/2014/TT-BTC về kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT:

  • Những hóa đơn GTGT không được sử dụng đúng quy định, như: Hóa đơn GTGT nhưng không ghi thuế GTGT. Trừ một số trường hợp được đặc cách sử dụng thuế GTGT và được ghi thanh toán với mức giá đã tính thuế GTGT.
  • Hóa đơn GTGT không ghi nội dung hoặc có ghi nội dung nhưng ghi sai sẽ không được khấu trừ. Một số nội dung cụ thể như sau: Ghi sai tên địa chỉ, ghi sai tên mã số thuế của bên bán hàng và bạn không xác định được người bán hàng.
  • Hóa đơn không ghi hoặc có ghi nhưng ghi sai nội dung của người mua hàng. Ví dụ như khi ghi sai các thông tin về địa chỉ, mã số thuế nên không thể xác định được người mua hàng. Trừ một số trường hợp được quy định ở trong Khoản 21 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC .
  • Trường hộ những hóa đơn, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng đều là giả sẽ không được khấu trừ. Hoặc TH hóa đơn GTGT bị tẩy xóa, hóa đơn khống và không kèm theo hàng hóa, dịch vụ cũng sẽ không được khấu trừ.
  • Những hóa đơn GTGT ghi sai về thông tin, giá trị của hàng hóa, dịch vụ

không được khấu trừ thuế

Thanh toán hóa đơn có trị giá trên 20 triệu đồng nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Đối với những hàng hóa, dịch vụ thanh toán với giá trị trên 20 triệu đồng trở lên với giá đã có tính thuế GTGT sẽ không được khấu trừ nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Áp dụng đối với những hóa đơn này, kế toán viên cần phải thực hiện kê khai vào trong mục hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ.

Tóm lại, đối với hóa đơn từ 20 triệu đồng đã áp dụng thuế GTGT chỉ được khấu trừ nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Trường hợp hàng hóa đầu vào bị hao hụt vượt định mức

Nếu như hàng hóa của cơ sở kinh doanh bị hao hụt tự nhiên do tính chất lí hóa trong quá trình vận chuyển vẫn sẽ được kê khai và khấu trừ thuế GTGT. Nhưng chỉ áp dụng với những mặt hàng bị hao hụt không vượt quá định mức cho phép. Số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa bị hao hụt định mức đều không được khấu trừ và hoàn thuế.

Các khoản tiền thuê nhà cho những chuyên gia nước ngoài

Những doanh nghiệp có thuê các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam để công tác, giữ các chức vụ quản lý sẽ không được khấu trừ thuế GTGT.

Thuế GTGT của những mặt hàng sử dụng để sản xuất và kinh doanh những mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế.

Khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ. Những hàng hóa, dịch vụ được sử dụng đồng thời trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Sử dụng ô tô trên 1,6 tỷ đồng được khấu trừ 160 triệu đồng

Trong Điều 9 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định: Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, giá trị vượt quá 1,6 tỷ đồng, trừ số thuế GTGT đầu vào. Số thuế được tính bằng phần trị giá vượt trên mức 1,6 tỷ đồng.

Số thuế giá trị gia tăng sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa không chịu thuế GTGT

Những trường hợp dưới đây sẽ không được khấu trừ thuế GTGT, bao gồm:

  • Thuế GTGT của những hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh mua về sử dụng để sản xuất hàng hóa, dịch vụ, cung cấp cho các tổ chức, cá nhân
  • Thuế GTGT của những hàng hóa, dịch vụ được sử dụng trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển dầu khí

Một số những trường hợp khác

Những trường hợp sau không được khấu trừ thuế GTGT:

  • Các công ty không trực tiếp hoạt động kinh doanh và những đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc.
  • Những trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu đã được xác nhận bởi cơ quan hải quan nhưng không có đủ hồ sơ sẽ không phải tính thuế.

Xem thêm: 

Quy định và thủ tục hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT trong từng lĩnh vực khác nhau thế nào?

Cách xử lý chi phí không có hóa đơn GTGT đầu vào

Cách xử lý khi số mặt hàng nhiều hơn số dòng trên hóa đơn GTGT