Phần mềm khác Excel Mời bạn đọc tải về file Excel tính thuế TNCN theo lương...

Mời bạn đọc tải về file Excel tính thuế TNCN theo lương NET

3775

Tính thuế TNCN theo lương NET là một vấn đề khá khó nếu chưa biết cách tính. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn file Excel tính thuế TNCN theo lương NET nhé.

1. Cách tính thuế TNCN theo lương NET

Lương NET là lương thuần, lương sau thuế hay còn gọi là thu nhập thực nhận không bao gồm thuế TNCN, BHXH, BHYT…DN phải chịu toàn bộ những chí phí thuế TNCN, BHXH, BHYT đó và nộp thay cho người lao động.

Trước khi tính thuế TNCN theo lương NET bạn phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo bảng quy đổi sau:

STT Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng
(viết tắt là TNQĐ)
Thu nhập tính thuế
1 Đến 4,75 triệu đồng (trđ) TNQĐ/0,95
2 Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ (TNQĐ – 0, 25 trđ)/0,9
3 Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ (TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85
4 Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ (TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8
5 Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ (TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75
6 Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ (TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7
7 Trên 61,85 trđ (TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản DN trả thay – Các khoản giảm trừ

Trong đó:

  • Thu nhập thực nhận: Là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng.
  • Các khoản trả thay: Là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do DN trả cho người lao động.
  • Các khoản giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

2. Cách sử dụng file Excel tính thuế TNCN theo lương NET

Ví dụ doanh nghiệp trả lương NET cho ông A là 15tr/tháng. Lương đóng bảo hiểm là 5tr/tháng. Ông A chỉ giảm trừ bản thân và không có người phụ thuộc.

Lúc này ta sẽ có Thu nhập quy đổi = 15.000.000 – 9.000.000 = 6.000.000

Thu nhập tính thuế = (TNQĐ – 0, 25 trđ)/0,9 = (6.000.000 – 250.000)/0,9 = 6.388.889

Thuế TNCN = 10% TNTT – 0,25 trđ = 6.388.889 x 10% – 250.000 = 388.889

Bảo hiểm = 5.000.000 x 10,5% = 525.000

Lương Gross = 15.000.000 + 388.889 + 525.000 = 15.913.889

Các bạn có thể tải về file Excel tính thuế TNCN theo lương NET TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về file Excel quản lý công nợ phải thu khách hàng

Cách chèn nhanh file đính kèm vào tài liệu Excel

Mời bạn đọc tải về mẫu file Excel quản lý nhân sự tốt nhất

Mời tải về bộ bảng theo dõi chuyên cần (file Excel) đầy đủ nhất

Tải về mẫu file Excel tính tiền thưởng Tết cho nhân viên