Kinh nghiệm Mời tải về file mẫu giải thể công ty TNHH một thành...

Mời tải về file mẫu giải thể công ty TNHH một thành viên

366

Mỗi loại hình công ty đều sẽ có thủ tục để giải thể khác nhau. Đối với công ty THNN một thành viên, nếu giải thể cũng cần phải tuân thủ trình tự đúng như quy định. Bạn nên tham khảo thủ tục giải thể công ty và tải về file mẫu giải thể công ty trong bài viết dưới đây.

Tải về mẫu giải thể công ty TNHH 1 thành viên với cơ quan thuế

Trình tự thực hiện thủ tục hành chính giải thể công ty TNHH một thành viên

Bước 1. Nộp hồ sơ giải thể công ty

Người đứng đầu công ty sẽ chuẩn bị hồ sơ và nộp bộ hồ sơ đó tại Bộ phận liên thông về Đăng ký kinh doanh. Sau đó sẽ tiến hành đăng ký thuế và đăng ký con dấu đã được đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ giải thể công ty

Sau khi người đứng đầu công ty nộp hồ sơ giải thể, cán bộ tại bộ phận cửa liên thông sẽ nhận hồ sơ. Trước khi hồ sơ được nhận sẽ phải kiểm tra những đầu mục của hồ sơ và kiểm tra thêm một số những nội dung cần thiết trong hồ sơ. Khi kiểm tra và đã thấy đủ điều kiện, công ty sẽ tiếp nhận hồ sơ và giao lại giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. 

Bước 3. Lấy kết quả

Khi đã giải quyết xong những vấn đề liên quan đến hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ nhập thông tin của doanh nghiệp đã giải thể vào trong hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Sau đó sẽ tiến hành xóa tên của công ty TNHH một thành viên đó ra khỏi hệ thống doanh nghiệp và gửi thông báo đến những cơ quan có liên quan. 

Cách thức thực hiện thủ tục hành chính giải thể công ty TNHH một thành viên

Thủ tục hành chính để giải thể công ty TNHH một thành viên sẽ được thực hiện tại cơ quan hành chính nhà nước. 

Thành phần và số lượng của bộ hồ sơ

  • Thông báo về việc giải thể công ty TNHH một thành viên
  • Quyết định về việc giải thể hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty. Hoặc có thể sử dụng quyết định của Tòa án về việc tuyên bố giải thể của công ty. 
  • Danh sách những chủ nợ và toàn bộ số nợ của công ty đã thanh toán. Bao gồm cả thanh toán toàn bộ những khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng BHXH. 
  • Danh sách về số người lao động hiện có của doanh nghiệp. Danh sách về quyền lợi của những người lao động đã được giải thể. 
  • Giấy xác nhận của phía cơ quan thuế về việc công ty đã hoàn thành xong những nghĩa vụ thuế. 
  • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của công ty TNHH một thành viên
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty. 

Tải về mẫu giải thể công ty

Mời bạn đọc tải về mẫu giải thể công ty TNHH một thành viên TẠI ĐÂY!

Xem thêm: 

Tải về mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Tải về Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

Mời tải về mẫu ủy quyền giao kết hợp đồng lao động

Tải về phiên bản mới nhất 4.4.5 của ứng dụng HTKK

Mời bạn đọc tải về file Excel quản lý bán hàng đầy đủ nhất