Nổi bật 2 Cần điều kiện nào để được giảm trừ 30% thuế TNDN năm...

Cần điều kiện nào để được giảm trừ 30% thuế TNDN năm 2020?

834

Vào ngày 19/06/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020. Vậy những đối tượng nào được áp dụng nghị quyết trên và điều kiện được áp dụng là gì?

Businessman character cutting tax Free Vector

1. Đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Về đối tượng được giảm thuế, Nghị quyết này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp). Bao gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;
  • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Về thu nhập được giảm thuế. Tổng doanh thu năm 2020 lấy làm căn cứ để xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế theo quy định là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong năm của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020 chưa đủ kỳ tính thuế 1 năm thì cần quy định phân bổ doanh thu theo thời gian thực tế doanh nghiệp hoạt động trong năm. Cụ thể:

Tổng doanh thu năm 2020 = Doanh thu thực tế/Số tháng hoạt động x 12 tháng

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới trong tháng thì tháng thành lập được tính đủ tháng.

Như vậy, việc quy định giảm 30% thuế TNDN này áp dụng đối với toàn bộ khoản thu nhập của DN thỏa mãn điều kiện giảm thuế được quy định trong Nghị quyết 116. Không loại trừ các khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN. Bởi việc giảm thuế chỉ áp dụng cho thu nhập phát sinh trong năm 2020 của các DN có tổng doanh thu không quá 200 tỷ đồng/ năm. Đây là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sẽ dễ bị tổn thương, ảnh hưởng trước các tác động tiêu cực của nền kinh tế. Vì vậy cần được hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng và chính xác theo quy định của Nghị quyết.

2. Điều kiện để giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Điều 2, Nghị quyết 116/2020/QH14 quy định về kiều kiện giảm trừ 30% số thuế TNDN phải nộp trong năm 2020:

“Điều 2. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.”

Như vậy, điều kiện để được áp dụng giảm trừ 30% số thuế TNDN phải nộp trong năm 2020 là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Đây cũng chính là một trong số các tiêu chí cơ bản để xác định quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ trong một số lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này. Doanh nghiệp tự xác định số thuế được giảm. Khi tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế TNDN năm 2020.

Như vậy, bài viết trên đã cùng các bạn tìm hiểu những đối tượng được áp dụng nghị định giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Các bước kê khai giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020

Hướng dẫn xác định thuế cho doanh nghiệp: GTGT, TNCN, TNDN, XNK

Những khoản chi phí bị khống chế mức trần khi tính thuế TNDN

Xác định thuế TNDN có những khoản chi phí hợp lý được trừ nào?

Tải về Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020