Nổi bật 2 Sổ tay kế toán tháng 12/2020 – Những công việc kế toán...

Sổ tay kế toán tháng 12/2020 – Những công việc kế toán cần làm trong tháng 12

1708

Trong tháng 12/2020, kế toán phải hoàn thành một số công việc theo đúng hạn. Những công việc này sẽ được liệt kê trong bài viết Sổ tay kế toán tháng 12/2020 dưới đây.

Sổ tay kế toán tháng 12/2020 - Những công việc kế toán cần làm

Trước ngày 3/12, thông báo tình hình biến động lao động tháng 11/2020

Trích Khoản 2, Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư này với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).”

Như vậy, trước ngày 3/12, kế toán phải thông báo tình hình biến động lao động của doanh nghiệp với trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở làm việc. Trong trường hợp tháng 11/2020 doanh nghiệp không có sự thay đổi về số lượng lao động thì không phải thực hiện công việc này.

Trước ngày 20/12

Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 11

Trích Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.”

Như vậy nếu doanh nghiệp phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong tháng 11/2020 thì phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN chậm nhất là ngày 20/12/2020. Nếu trong tháng 11/2020, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai.

Nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 11

Cũng căn cứ theo Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ở trên, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế GTGT tháng 11/2020. Đối tượng phải thực hiện công việc này là những doanh nghiệp áp dụng kê khai thuế theo tháng.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, các doanh nghiệp nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 11/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020.

Những doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng kể cả khi không sử dụng hóa đơn gồm:

– Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

– Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Trước ngày 31/12

Sổ tay kế toán tháng 12/2020 - Những công việc kế toán cần làm

Trích nộp tiền bảo hiểm tháng 12/2020

Trích Khoản 1 Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.”

Như vậy, trước ngày 31/12/2020, doanh nghiệp phải trích nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tháng 12/2020.

Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 12/2020

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP: doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tức là hạn nộp kinh phí công đoàn tháng 12 chậm nhất là ngày 31/12/2020.

Lưu ý: doanh nghiệp dù chưa thành lập Công đoàn cơ sở vẫn phải nộp kinh phí công đoàn.

Trên đây là Sổ tay kế toán tháng 12/2020. Bài viết đã tổng hợp các công việc kế toán phải làm trong tháng 12. Kế toán viên nên nắm rõ để hoàn thành công việc đúng hạn. Nếu không hoàn thành đúng hạn doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Tải về Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp có giao dịch liên kết

3 Cách tìm kiếm tên trong bảng tính Excel: Rất dễ, ai cũng làm được

Những công việc Kế toán cần làm trước và sau Tết Dương lịch 2021

Doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu ở đâu? Chuẩn bị chi phí và hồ sơ thế nào?

Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý mới nhất