Kế Toán Tổng Hợp Kế toán xây dựng Các kinh nghiệm vàng khi quản lý chi phí trong đầu tư...

Các kinh nghiệm vàng khi quản lý chi phí trong đầu tư công trình xây dựng

6634
Các kinh nghiệm vàng khi quản lý chi phí trong đầu tư công trình xây dựng

Chi phí đầu tư công trình xây dựng phải được quản lý tốt, phải tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng. Nó phải phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình.

Các kinh nghiệm vàng khi quản lý chi phí trong đầu tư công trình xây dựng

Chi phí đầu tư công trình xây dựng là gì?

Chi phí đầu tư công trình xây dựng của dự án là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dụng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng công trình xây dựng. Chi phí đầu tư xây dựng được biểu thị qua chỉ tiêu tổng mức đầu tư của dự án ở giai đoạn lập dự án đầu tư xây dụng công trình; dự toán xây dựng công trình ở giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; giá trị thanh toán, quyết toán vốn đầu tư khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Chi phí đầu tư công trình xây dựng có ý nghĩa gì ở mỗi giai đoạn của quá trình xây dựng?

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Chi phí xây dựng công trình ở giai đoạn này được biểu thị bằng tổng mức đầu tư. Tổng mức đầu tư là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị; Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; Chi phí khác và chi phí dự phòng.

Giai đoạn thực hiện dự án

1. Trong giai đoạn thiết kế

Chi phí xây dựng trên cơ sở hồ sơ thiết kế với các bước thiết kế phù hợp với cấp, loại công trình là dự toán công trình, dự toán hạng mục công trình. Dự toán công trình bao gồm: Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; Chi phí khác và chi phí dự phòng của công trình.

2. Trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu

Trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, chi phí xây dựng được biểu thị bằng:

–    Giá gói thầu: Là giá trị gói thầu được xác định trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán, dự toán được duyệt và các quy định hiện hành.

–    Giá dự thầu: Là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì giá dự thầu là giá sau giảm giá.

–    Giá đề nghị trúng thầu: Là giá do bên mời thầu đề nghị trên cơ sở giá dự thầu của nhà thầu được lựa chọn trúng thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh các sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

–    Giá trúng thầu: Là giá được phê duyệt trong kết quả lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

–    Giá ký hợp đồng: Là khoản kinh phí bên giao thầu trả cho bên nhận thầu để thực hiện khối lượng công việc theo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và các yêu cầu khác quy định trong hợp đồng xây dựng. Tuỳ theo đặc điểm, tính chất của công trình xây dựng các bên tham gia ký kết hợp đồng phải thoả thuận giá hợp đồng xây dựng theo một trong các hình thức sau đây: Giá hợp đồng trọn gói; Giá hợp đồng theo đơn giá cố định; Giá hợp đồng theo giá điều chỉnh; Giá hợp đồng kết hợp.

Giai đoạn kết thúc dự án

Khi hoàn thành dự án, bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng và kết thúc xây dựng, chi phí xây dựng được biểu hiện bằng:

–      Giá thanh toán, giá quyết toán hợp đồng;

–      Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư.

Những thay đổi trong Mức hưởng chế độ tai nạn lao động năm 2020

Phần đa các nghiệp vụ trong quản lý chi phí đầu tư công trình xây dựng đều khá phức tạp khiến kế toán mất nhiều thời gian và dễ dẫn đến sai sót. Hơn 20+ biểu bảng excel hỗ trợ anh chị kế toán trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, anh chị kế toán tham khảo thêm tại đây.

Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

–   Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải bảo đảm mục tiêu, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình và các yêu cầu khách quan của kinh tế thị trường.

–   Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo từng công trình, phù hợp với các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, các bước thiết kế, loại nguồn vốn và các quy định của nhà nước.

–   Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình phải được tính đúng, tính đủ và phù hợp độ dài thời gian xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư là chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình.

–   Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về chi phí đầu tư xây dựng công trình thông qua việc ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

–   Chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Để quy trình quản lý chi phí xây dựng công trình được sắp xếp bài bản ngay từ đầu, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn sử dụng giải pháp phần mềm kế toán để áp dụng trong quy trình quản lý, anh chị quan tâm truy cập tìm hiểu thêm tại đây.

Xem thêm

Hướng dẫn tổng hợp hạch toán cho công ty xây dựng

Tải về ngay mẫu giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho

Tải về miễn phí mẫu file Excel in bìa sổ sách kế toán

Tải về miễn phí mẫu file Excel thuyết minh báo cáo tài chính

Tải về miễn phí mẫu văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế

Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập