Quy định Luật Kế Toán Mời tải về Thông tư 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt động...

Mời tải về Thông tư 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

291

Ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán. Mời bạn đọc tìm hiểu và tải về thông tư 09/2021/TT-BTC trong bài viết dưới đây.

Breakup marriage couple with divorce certification Free Photo

1. Hình thức kiểm tra

 • Kiểm tra gián tiếp: Là việc cơ quan chủ trì kiểm tra thực hiện giám sát tình hình đối tượng được kiểm tra tuân thủ các nghĩa vụ thông báo, nộp các báo cáo định kỳ cho Bộ Tài chính khi có yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra trực tiếp: Là việc cơ quan chủ trì kiểm tra thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán. Hình thức kiểm tra trực tiếp bao gồm:
 • Kiểm tra định kỳ: Hàng năm, căn cứ vào thời hạn kiểm tra trực tiếp định kỳ quy định tại Điều 7 Thông tư này, cơ quan chủ trì kiểm tra lập kế hoạch kiểm tra trực tiếp hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán.
 • Kiểm tra đột xuất: Cơ quan chủ trì kiểm tra thực hiện việc kiểm tra đột xuất các đối tượng được kiểm tra khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  a) Kiểm tra để xác minh các đơn thư kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán;
  b) Kiểm tra các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện trong quá trình quản lý; kiểm tra gián tiếp hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán.

2. Thời hạn kiểm tra

Thời hạn kiểm tra trực tiếp là 3 năm/lầm đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán mà trong 3 năm trước liền kề tính đến thời điểm kiểm tra có doanh thu dịch vụ kế toán từng năm trên báo cáo tài chính từ 20 tỷ đồng trở lên và mỗi năm có từ 100 khách hàng dịch vụ kế toán trở lên. Đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán khác kiểm tra trực tiếp ít nhất 5 năm/lần.

Ngoài ra; thời gian cho một cuộc kiểm tra trực tiếp định kỳ hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tối đa là 05 ngày làm việc. Khi cần kéo dài thời gian cho một cuộc kiểm tra do có vấn đề phức tạp; Trưởng Đoàn kiểm tra báo cáo với cơ quan ra quyết định kiểm tra xem xét, quyết định.

3. Quy trình kiểm tra

3.1. Kiểm tra định kỳ

Quy trình kiểm tra trực tiếp định kỳ hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm 4 giai đoạn như sau:

 • a) Giai đoạn chuẩn bị kiểm tra;
 • b) Giai đoạn thực hiện kiểm tra;
 • c) Giai đoạn kết thúc kiểm tra;
 • d) Giai đoạn sau kiểm tra.

3.2. Kiểm tra đột xuất

Đoàn kiểm tra được vận dụng quy trình kiểm tra định kỳ tại Khoản 1 Điều này cho phù hợp với mục đích; yêu cầu từng cuộc kiểm tra đột xuất.

Các bạn có thể tải về Thông tư 09/2021/TT-BTC TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về thông tư 06/2021/TT-BTC về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Tải về Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người nước ngoài làm việc tại VN

Mời bạn đọc tải về mẫu quyết định thưởng tết nguyên đán cho nhân viên

Mời bạn đọc tải về Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Tải về Thông tư 195/2015/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành Luật thuế Tiêu thụ Đặc biệt