Chế Độ Kế Toán Chuẩn mực kế toán Mời tải về Bản dịch bộ thuật ngữ trong IFRS (Chuẩn mực...

Mời tải về Bản dịch bộ thuật ngữ trong IFRS (Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế)

1444

Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) tại Việt Nam. Vì vậy, nhu cầu nhân sự có kiến thức, kỹ năng về IFRS trở nên vô cùng cấp bách để đáp ứng kịp sự thay đổi của thị trường. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với bạn đọc bản dịch bộ thuật ngữ trong IFRS để các bạn tìm hiểu chuẩn mực dễ dàng hơn nhé. 

International Accounting Standard (IAS) là các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế được Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASC), có trụ sở tại Luân Đôn, vương quốc Anh ban hành từ năm 1973 đến năm 2001. Sau thời điểm này, IASC tái cấu trúc thành Hội đồng Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB). IASB kế thừa các IAS do IASC ban hành, đồng thời sửa đổi và ban hành các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế mới là International Financial Reporting Standard (IFRS).

Nằm trong chương trình Đề án triển khai áp dụng IFRS vào Việt Nam; theo Quyết định số 480/QĐ- TTg; ngày 18/03/2013 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược Kế toán – Kiểm toán đến năm 2020; tầm nhìn 2030; theo đó Bộ Tài chính đã và đang gấp rút triển khai cập nhật; bổ sung Chuẩn mực BCTC Việt Nam theo hướng phù hợp; tiệm cận với Chuẩn mực BCTC Quốc tế (IFRS); đồng thời nhanh chóng triển khai việc áp dụng IFRS vào Việt Nam.

Trong thời gian qua; Bộ tài chính đã liên tục tổ chức các buổi Hội thảo; nhằm lấy ý kiến các chuyên gia về “Bản dịch bộ thuật ngữ IFRS”; trước khi trình Chính phủ thông qua và đăng ký với Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IASB trong thời gian tới. Sau thời gian chỉnh sửa; bổ sung; tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và đại biểu tại Hội thảo; Bộ Tài chính vừa chính thức gửi lại Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS để xin ý kiến lần cuối.

Mời bạn đọc tải về bản dịch bộ thuật ngữ trong IFRS TẠI ĐÂY.

Bản dịch là một file Excel tổng hợp đầy đủ các thuật ngữ cơ bản trong IFRS. Trong file sẽ bao gồm các cột có nội dung như sau:

  • STT: Số thứ tự thuật ngữ
  • Thuật ngữ tiếng Anh: Thuật ngữ gốc bằng tiếng Anh
  • Dịch sang tiếng Việt: Thuật ngữ được dịch sang tiếng Việt
  • Chuẩn mực: Chuẩn mực quy định về thuật ngữ đó
  • Giải thích thuật ngữ: Giải thích ý nghĩa của thuật ngữ bằng tiếng Việt

Các bạn có thể dùng công cụ Filter để tìm kiếm thuật ngữ mà mình muốn tìm hiểu một cách dễ dàng hơn.

Xem thêm

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 29 – Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (Báo cáo tài chính trong nền kinh tế siêu lạm phát)

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 28 – Investments in Associates and Joint Ventures (Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh)

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàng)

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 26 – Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (Kế toán và báo cáo lợi ích hưu trí)

Tìm hiểu về chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 21 (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates) – Ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ giá hối đoái