Kế toán cho người mới bắt đầu Nhập môn kế toán Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc trong đơn vị hành...

Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc trong đơn vị hành chính, sự nghiệp

8420

Các đơn vị hành chính sự nghiệp phải sử dụng mẫu chứng từ kế toán bắt buộc. Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc được ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Bạn đọc có thể tải về các chứng từ này tại link dưới bài viết.

See the source image

Quy định về chứng từ kế toán đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp

Điều 3 Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định như sau:

– Theo thông tư, các đơn vị hành chính, sự nghiệp đều phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc quy định trong Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc.

– Ngoài các chứng từ bắt buộc, đơn vị hành chính, sự nghiệp được phép tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tuy nhiên mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán. Điều 16 Luật kế toán quy định chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

c) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

d) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

e) Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

g) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

– Đối với mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát. Séc, Biên lai thu tiền và giấy tờ có giá phải được quản lý như tiền.

Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc

Phiếu thu – Mẫu C40-BB

Bạn đọc tải về TẠI ĐÂY.

Phiếu chi – Mẫu C41-BB

Bạn đọc tải về TẠI ĐÂY.

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng – Mẫu C43-BB

Bạn đọc tải về TẠI ĐÂY.

Biên lai thu tiền – Mẫu C45-BB

Bạn đọc tải về TẠI ĐÂY.

Trên đây là Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc trong đơn vị hành chính, sự nghiệp. Ngoài các chứng từ này, đơn vị hoàn toàn có thể tự thiết kế mẫu chứng từ cho mình. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200, thông tư 133

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Nội dung của kế toán hành chính sự nghiệp?


Phần mềm kế toán MISA SME.NET sẽ cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp, nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế… MISA SME.NET là sản phẩm của MISA, công ty có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán cho hơn 200.000 doanh nghiệp.

misa.sme.net