Kế toán cho giám đốc old Các loại hình doanh nghiệp phổ biến cho người khởi nghiệp tham...

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến cho người khởi nghiệp tham khảo

217

Giới trẻ hiện nay có rất nhiều người tự lựa chọn cho mình một con đường đi riêng bằng cách khởi nghiệp. Việc tự thành lập một công ty riêng không hề dễ dàng. Bạn sẽ cần phải đầu tư rất nhiều yếu tố vào đó. Một trong những khâu không thể thiếu đó là lựa chọn loại hình doanh nghiệp. Một số các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay sẽ được đề cập ở trong bài viết này.

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến cho người khởi nghiệp tham khảo

Các loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn

Mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn(TNHH) là công ty mà bạn đã nghe thấy rất nhiều trên thị trường ngày nay. Mô hình này được áp dụng nhiều. Và nó có hai loại hình được tách biệt như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên là mô hình công ty cũng khá nhiều hiện nay. Bản chất của loại công ty này là do một người tự thành lập hoặc là chỉ có một chủ sở hữu. Người chủ sở hữu này sẽ có toàn bộ trách nhiệm về các khoản nợ, trách nhiệm về tài sản công ty. Bên cạnh đó quản lý công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

 • Vào ngày công ty được cấp giấy đăng ký kinh doanh thì chủ sở hữu sẽ có tư cách pháp nhân
 • Đối với mô hình công ty TNHH sẽ không được phép phát hành cổ phần như những công ty khác
 • Chủ sở hữu của công ty TNHH sẽ là người toàn quyết quyền định đến những vấn đề xoay quanh việc kinh doanh của công ty.
 • Trong trường hợp chủ sở hữu muốn chuyển nhượng cổ phần của công ty cho người khác cũng được. Và phải chuyển nhượng đúng với quy định của pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên

Đặc điểm của công ty TNHH từ 1 thành viên trở lên như sau:

 • Các thành viên trong công ty có thể là cá nhân hoặc là tổ chức.
 • Quy định về số lượng của công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được quá 50 thành viên.
 • Các thành viên trong công ty phải có nghĩa vụ là chịu trách nhiệm về các khoản vốn, nợ của công ty. Và lưu ý là chỉ có nghĩa vụ trong phạm vi số tiền mình góp vốn vào trong doanh nghiệp.
 • Nếu như trong trường hợp muốn chuyển nhượng vốn. Số vốn của các thành viên sẽ được chuyển đúng theo quy định.
 • Từ ngày cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, công ty TNHH sẽ bắt đầu có tư cách pháp nhân
 • Công ty TNHH sẽ không có quyền pháp hành cổ phần

Công ty cổ phần là một trong các loại hình doanh nghiệp phổ biến

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến cho người khởi nghiệp tham khảo

Đặc điểm của công ty cổ phần như sau:

 • Vốn điều lệ trong công ty sẽ được chia thành các phần bằng nhau cho các thành viên. Số vốn điều lệ được chia này gọi là cổ phần.
 • Các cổ đông trong công ty có thể là các cá nhân hay tổ chức.
 • Quy định trong công ty cổ phần: Số cổ đông tối thiểu là 3 và không quy định về số lượng tối đa.
 • Các cổ đông trong công ty có trách nhiệm chịu các khoản nợ và nghĩa vụ về tài sản của công ty. Nhưng chỉ có nghĩa vụ trong phạm vi số vốn điều lệ đã góp vào trong doanh nghiệp.
 • Cổ đông có thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo ý mình
 • Từ ngày được cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, công ty cổ phần bắt đầu có tư cách pháp nhân
 • Nếu như công ty muốn huy động vốn thì sẽ được phép phát hành chứng khoán

Loại hình doanh nghiệp tư nhân

Loại hình doanh nghiệp tư nhân là loại hình xuất hiện rất nhiều trên thị trường ngày nay. Đặc điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân như sau:

 • Là loại hình doanh nghiệp, trong đó chỉ có một cá nhân làm chủ doanh nghiệp. Cá nhân này có trách nhiệm toàn bộ về tài sản, khoản vốn và nợ của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp tư nhân sẽ không được phát hành chứng khoán để gọi vốn
 • Mỗi người quy định sẽ chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân
 • Người làm chủ sẽ là người đại diện công ty theo quy định của pháp luật. Bởi doanh nghiệp tư nhân không có quyền tư cách pháp nhân.

Xem thêm: 

Công việc của kế toán cần làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán

Thủ tục tạm ứng và những vấn đề liên quan

Kế toán tiền gửi ngân hàng cần phải chú ý những điểm này