Quy định Bảo Hiểm Người hoạt động không chuyên trách hưởng chế độ BHXH như thế...

Người hoạt động không chuyên trách hưởng chế độ BHXH như thế nào?

1309

Các đối tượng hoạt động không chuyên trách thuộc đối tượng sử dụng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Giống như những đối tượng tham gia BHXH khác, đối tượng này phải tuân thủ những quy định về Luật BHXH. Vậy, chế độ hưởng Bảo hiểm xã hội của những đối tượng này như thế nào? 

Người hoạt động không chuyên trách hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội

Đối tượng hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo như Luật trước đây, những đối tượng hoạt động không chuyên trách không cần tham gia BHXH bắt buộc. Nó đã được quy định rõ trong khoản 2 Điều 15 Nghị định 92/2009/NĐ-Cpa. Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách ở các cấp xã, đối tượng này không cần tham gia khoản 2 Điều 15 Nghị định 92/2009/NĐ-Cpa bắt buộc.

Nhưng hiện nay, những người hoạt động không chuyên trách đã bị liệt kê vào danh sách tham gia BHXH bắt buộc. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34 sửa đổi, bổ sung Nghị định 92 vào ngày 24/4/2019. Quy định, những nhóm đối tượng hoạt động không chuyên trách phải tham gia BHXH bắt buộc. Điều này được đặt ra để đảm bảo quyền lợi của nhóm đối tượng hoạt động không chuyên trách này.

Vậy, bắt đầu từ ngày 25/6/2019. Những người thuộc đối tượng hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, huyện, phường đều sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc. Khi tham gia BHXH bắt buộc, những đối tượng này sẽ được hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội.

Nhóm đối tượng không hưởng chế độ thai sản

Mặc dù từ ngày 25/6/2019, nhóm đối tượng hoạt động không chuyên trách này bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc. Những nhóm đối tượng này sẽ phải tuân thủ quy định của Luật BHXH đặt ra. Họ cần phải nộp đúng quỹ Bảo hiểm xã hội và được hưởng chế độ của BHXH. Tuy nhiên, họ sẽ không được hưởng chế độ thai sản như những nhóm người tham gia BHXH khác.

Bởi vì, khi tham gia đóng BHXH hàng tháng, nhóm đối tượng hoạt động không chuyên trách. Nhóm đối tượng này chỉ đóng vào trong quỹ hưu trí và tử tuất hàng tháng là 8%.

Hơn nữa, trong Điều 24 và Điều 30 Luật BHXH, khi quy định những đối tượng được hưởng chế độ thai sản và ốm đau. Hoàn toàn không có nhóm những người hoạt động không chuyên trách.

Như vậy, khi nhóm đối tượng hoạt động không chuyên trách này tham gia BHXH, sẽ được hưởng những chế độ của BHXH. Ngoại trừ hai chế độ ốm đau và thai sản không được hưởng.

Tiền đóng Bảo hiểm xã hội bị tăng theo quy định mới

Người hoạt động không chuyên trách hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội

Tiền đóng BHXH hàng thành luôn trở thành vấn đề được người tham gia bảo hiểm quan tâm. Khi tham gia BHXH. Nhóm đối tượng này sẽ chỉ được hưởng trợ cấp của BHXH dựa trên hình thức khoán quỹ. Vậy nên, số tiền đóng vào BHXH của nhóm đối tượng hoạt động không chuyên trách này sẽ dựa vào mức lương cơ sơ của họ. Hoàn toàn không dựa vào mức lương đóng bảo hiểm thông thường.

Vậy nên, từ nay, nhóm đối tượng hoạt động không chuyên trách sẽ đóng 8% tiền quỹ BHXH dựa trên tiền lương cơ sở của họ. Và số tiền này sẽ đóng vào trong mục tiền hưu trí và tử tuất. Điều này đã được quy định rõ ràng trong khoản 1 Điều 85 Luật BHXH.

Số tiền đóng quỹ BHXH của nhóm người bị tăng lên, do mức lương cơ sở bị tăng lên. Tại thời điểm lương cơ sở chưa tăng, trong Nghị định 38/2019/NĐ-CP, quy định về mức lương cơ sở đang là 1,49 triệu đồng/tháng. Vậy, số tiền mà nhóm đối tượng này phải đóng là 119.200 đồng.

Nhưng khi có quyết định về việc tăng mức lương cơ sở cho người lao động. Dựa theo Nghị quyết 86/2019/QH14. Bắt đầu từ ngày 1/7/2020, mức lương cơ sở chính thức tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Lúc này, quỹ bảo hiểm mà nhóm đối tượng này phải đóng hàng tháng tăng lên 128.000 đồng.

Như vậy có thể thấy, khi mức lương cơ sở tăng, tiền quỹ BHXH của người hoạt động không chuyên trách cũng tăng lên.

Xem thêm:

Trường hợp bồi thường thiệt hại cho công ty mà người lao động phải chịu

Lương tháng 13: Khái niệm, quy định và cách tính đơn giản nhất

Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Điều kiện để thành lập doanh nghiệp mới