Tags Công ty hợp danh

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty...

Mẫu giấy đăng ký thành lập công ty hợp danh được ban hành mới theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP có một số nội dung thay...

Công ty hợp danh là gì? Quyền và nghĩa vụ của...

Công ty hợp danh là gì? Quyền và nghĩa vụ đối với thành viên hợp danh và thành viên góp vốn như thế nào?...

Mời tải về Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13

Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.