Nổi bật 1 Tải về mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới...

Tải về mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất

4211

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP về lĩnh vực thu nộp ngân sách nhà nước. Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với bạn đọc mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất.

Pos credit card settlement instead of cash settlement shopping Free Photo

1. Phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh bao gồm: các khoản thu thuế, phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước (NSNN). Và các khoản thu các của NSNN

2. Đối tượng áp dụng

 • Kho bạc Nhà nước (KBNN)
 • Cơ quan Thuế, Hải quan và các cơ quan khác được chính phủ, Bộ Tài chính giao nhiệm vụ tổ chức thu NSNN.
 • Các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, gọi chung là NHTM.
 • Các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác thuộc NSNN.

3. Những lưu ý khi lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

3.1. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM chưa được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu: NNT phải ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, trừ “phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (**)”.

 • Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;
 • Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.
 • Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;
 • Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS

a. Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:

 • Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014;
 • Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;
 • Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014
 • Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2014
 • Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014…

b. Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:

 • Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>
 • Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>.

c. Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;

d. Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.

 • Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

3.2. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu:

 • NHTM in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc thu tiền thuế.

Lưu ý: NHTM căn cứ thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thông tin trên Bảng kê nộp thuế do NNT lập để xác định mã Chương, mã Tiểu mục khi thu tiền thuế của NNT. Thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục chỉ thể hiện tại “Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (**)” để chuyển cho KBNN làm căn cứ hạch toán thu NSNN, không thể hiện trên liên Giấy nộp tiền cấp cho NNT.

Mời bạn đọc tải về mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay Giám đốc

Mời tải về file mẫu giải thể công ty TNHH một thành viên

Tải về mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Tải về ngay mẫu Giấy nộp tiền vào tài khoản mới nhất

Tải về ngay mẫu giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho