Tags Hạch toán tài sản cố định
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04: Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04: Tài sản cố...

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm hệ thống 26 chuẩn mực do Bộ Tài chính ban hành thông qua 05...

Có được trích khấu hao với tài sản cố định chưa...

Tài sản cố định mua về nhưng chưa được sử dụng đến có cần trích khấu hao không? Nếu được trích khấu hao thì...

Hướng dẫn thủ tục thanh lý nhượng bán tài sản cố...

Tài sản cố định khi đã hết thời gian sử dụng, hỏng hóc, doanh nghiệp thường tiến hành thanh lý. Hay vì một số...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Copyright © Nơi kế toán kết nối & sẻ chia